MatematikaObrnuta proporcionalnost

Obrnuta proporcionalnost

Zadaci za vežbanje

1. Ako radi 5 sati dnevno krojač sašije porudžbinu za 10 dana. Za koliko dana će završiti porudžbinu ako radi 10 sati dnevno.

2. Jedna prostorija je osvetljena sa 15 sijalica od 60W. Koliko sijalica od 75W bi davalo isto osvetljenje?

3. Petar je iz Kragujevca za Beograd vozeći brzinom od 120 km/h stigao za 60 minuta. Za koliko će preći isti put, ako bude vozio brzinom od 90 km/h?

4. Ako 28 radnika radi dnevno po 8 sati, za 17 dana asfaltiraće 5440 metara puta. Koliko će dana morati da radi 42 radnika radeći dnevno 7 sati da bi asfaltirali 5040 metara.

5. 65 radnika iskopa neki kanal za 23 dana. Posle 15 dana 13 radnika napusti posao. Koliko dana treba onima koji su ostali da završe ostatak posla.

6. Za izvoz cementa fabrika koristi 32 šlepera nosivosti 30 tona. Koliko šlepera nosivosti 48 tona kompanija treba da obezbedi da preveze isti teret?
7. Da bi iskopali temelj za novu zgradu u roku od 12 dana, građevinska firma je zaposlila 20 radnika. Koliko radnika treba da zaposli da bi isti temelj pripremili za 8 dana?
back to top