MatematikaObim kruga

Obim kruga

Obrada

Šta je obim kruga?

Obim kruga je dužina kružne linije koja taj krug ograničava.

Šta je broj Pi?

Broj Pi(𝜋) se definiše kao količnik obima i prečnika kruga. Pošto se obim kruga ne može potpuno precizno izračunati, utvrđeno je da je odnos između obima kruga i prečnika konstantan i ta konstanta je definisana kao broj Pi.

Koliko iznosi broj Pi?

Broj Pi(𝜋) je iracionalan broj i ne može se precizno izračunati jer ima beskonačno decimala koje se ne ponavljaju. Zbog toga se za broj 𝜋 uzima približna vrednost od 3.14. Tačnije definisana kompjuterska vrednost je 3.14159265358979323846…

Koja je formula za obim kruga?

Formula za izračunavanje obima kruga je O = 2r𝜋

Kako se izračunava obim kruga?

Obim kruga izračunava se korišćenjem formule:

O = 2r𝜋

𝜋 = 3.14159265…

Najčešće u zadacima ako drugačije nije naglašeno uzimamo da je 

𝜋 = 3.14

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik 4 cm. 

2. Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik 6 cm. 

3. Izračunaj obim kruga čiji je prečnik 10 cm. 

4. Koliki je poluprečnik kruga čiji je obim 6.28 cm?

5. Od metalne šipke dužine 4m napravljen je obruč kružnog oblika. Koliki je prečnik tog obruča?

6. Graditelj gradi bazen. Bazen ima oblik kruga i prečnik 10 metara. Koliko će koštati izgradnja ograde oko bazena ako je cena metra ograde 100 dinara?

7. Čovek vozi bicikl po kružnoj stazi. Staza ima obim 1000 metara. Čovek vozi stazom brzinom od 10 metara u sekundi. Koliko će vremena čovek trebati da pređe 100 krugova?
8. Kružna pizza ima prečnik od 20 cm. Kolika je dužina oboda pizze?
9. Kružna testera ima obim od 314 cm. Koliko je dugačak prečnik testere?
10. Prostor kružnog oblika ima prečnik od 40 metara. Koliko metara ograde je potrebno da se ogradi ceo prostor?
11. Koliko iznosi obim kruga upisanog u kvadrat stranice 10 cm?
12. Atletičar Marko se sprema za trku tako što svakog dana pretrči 25 krugova na kružnoj stazi poluprečnika 40 metara. Koliko kilometara svaki dan pretrči Marko?
back to top