MatematikaObim kruga

Obim kruga

Obrada

Kako se izračunava obim kruga?

O = 2r𝜋

𝜋 = 3.14159265…

Najčešće u zadacima ako drugačije nije naglašeno uzimamo da je 

𝜋 = 3.14

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik 4 cm. 

2. Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik 6 cm. 

3. Izračunaj obim kruga čiji je prečnik 10 cm. 

4. Koliki je poluprečnik kruga čiji je obim 6.28 cm?

5. Od metalne šipke dužine 4m napravljen je obruč kružnog oblika. Koliki je prečnik tog obruča?

back to top