MatematikaMnoženje polinoma monomom

Množenje polinoma monomom

Zadaci za vežbanje

1. Pomnoži:

a) -2x2+3y i 3x4y
b) 2x2+5y i 6y
c) 3x2-4y i 5x7y
2. Odredi proizvod polinoma A i monoma B ako je A = 2x2-10, a B = 3y

3. Odredi proizvod polinoma A i monoma B ako je A = 6 + 3x3, a B = -2y

4. Izračunaj:

a) x·(2x-5)

b) 2x·(2-5x)

c) 5x·(4-3x2)
5. Uprosti izraze:

a) 5x·(-2y)+2xy

b) 5x + 2 – 2x(3+2x)

c) -x(x-1) + 2x(2-3x)

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top