MatematikaMnoženje monoma

Množenje monoma

Obrada - Množenje monoma

Množenje monoma sa nekim brojem se obavlja tako da se pomnoži taj broj sa koeficijentom monoma. 

Npr: 5 ᐧ 3x = 15x

3 ᐧ 4x = 12x

Množenje monoma sa monomom se obavlja tako da se pomnože koeficijenti monoma i pomnože promenljivi delovi monoma. Proizvod dva ili više monoma je takođe monom.

Npr: 5x ᐧ 3y = 15xy

3x ᐧ 8x = 24x2

Zadaci za vežbanje - Množenje monoma

1. Izračunaj:

2 ᐧ 4x =

3 ᐧ 6x =

5 ᐧ 2x =

6 ᐧ 8x =

10 ᐧ 2x =

2. Pomnoži monome:

2x ᐧ 2y =

3x ᐧ 4y =

2x ᐧ 5y ᐧ 3z =

3x ᐧ 4y ᐧ 2z =

5a ᐧ 5b ᐧ 2c =

3. Pomnoži monome:

3x ᐧ 5x =

2x ᐧ 8x =

5a ᐧ 4a ᐧ 3b =

6x ᐧ 3x ᐧ 2x =

7x ᐧ 6x =

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top