MatematikaMerenje uglova

Merenje uglova

Obrada

Jedinica za merenje uglova naziva se stepen i obeležava se sa º.
Manje jedinice od stepena su minute i sekunde.

1 minuta (obeležava se sa ’) je 60. deo stepena, odnosno 1º = 60’

1 sekunda (obeležava se sa ’’) je 60. deo minute, odnosno 1’ = 60’’

Uglomer je alat kojim merimo veličinu nekog ugla.

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj proizvoljni ugao 𝞪 i izmeri taj ugao korišćenjem uglomera.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top