MatematikaLinearne nejednačine

Linearne nejednačine

Zadaci za vežbanje

1. Reši nejednačinu 9 – 3x > 4x + 3

2. Reši nejednačinu 3(x – 2) + 9x < 2(x + 3) + 8

3. Reši nejednačinu (x – 1)(x – 4) > 0

4. Reši nejednačinu (x + 3)(x – 5) < 0

5. Reši nejednačinu 6 – x < -2(3 – x)

6. Reši nejednačinu 4x – 5 > -3x – (2 – 5x)
7. Reši nejednačinu (x + 1)2 – 3 > x(x + 3)

8. Reši nejednačinu 2x + 1 < -5x + 7

9. Odredi sve cele brojeve x, za koje je |x| < 4
10. Reši nejednačinu 0,5x – 0,4 > 0,6x – 0,3

11. Reši nejednačinu 0,8 – 0,7(x – 4) ≥ -0,3

12. Za koje vrednosti x je vrednost izraza -2x + 5 je između 4 i 12.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top