MatematikaKvadrat binoma

Kvadrat binoma

Obrada

Šta je binom?

Binom je polinom od dva člana, ili drugim rečima zbir dva monoma.

Kvadrat binoma

(a+b)2 = (a+b)(a+b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2

(a-b)2 = (a-b)(a-b) = a2 – ab – ab + b2 = a2 – 2ab + b2

Zadaci za vežbanje

1. Pomnoži:

a) (x+2y)2 =

b) (2x+3y)2 =

c) (3x-4y)2 =

d) (2x-5y)2 =

e) (4x-2y)2 =

2. Oslobodi se zagrada:

a) (x+3)2

b) (x-7)2

c) (x+4)2

d) (3y+2)2

e) (4y-6)2

3. Koristeći kvadrat binoma izračunaj:

a) 1022

b) 992

c) 2012

d) 3982

e) 4012

back to top