MatematikaKvadrat binoma

Kvadrat binoma

Obrada

Šta je binom?

Binom je polinom od dva člana, ili drugim rečima zbir dva monoma.

Kvadrat binoma je jednak zbiru kvadrata oba člana tog binoma i njihovog dvostrukog proizvoda

(a+b)2 = (a+b)(a+b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2

(a-b)2 = (a-b)(a-b) = a2 – ab – ab + b2 = a2 – 2ab + b2

Zadaci za vežbanje

1. Pomnoži:

a) (x+2y)2 =

b) (2x+3y)2 =

c) (3x-4y)2 =

d) (2x-5y)2 =

e) (4x-2y)2 =

2. Oslobodi se zagrada:

a) (x+3)2

b) (x-7)2

c) (x+4)2

d) (3y+2)2

e) (4y-6)2

3. Oslobodi se zagrada:

a) (2x-5)2
b) (3x+4)2
c) (5x-8)2

d) (2x+9)2

e) (4x+7)2

4. Koristeći kvadrat binoma izračunaj:

a) 1022

b) 992

c) 2012

d) 3982

e) 4012

5. Koristeći kvadrat binoma izračunaj:

a) 492

b) 3022

c) 112

d) 522

e) 5012

6. Izračunaj:

a) (3x + 2y)2

b) (a + 5b)2

c) (2x – 3)2

d) (4a – 7)2

e) (2x2 – 3y)2

7. Izračunaj:

a) (3x2 – 5)2

a) (2x2 + 3)2

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top