MatematikaJednačine koje se svode na linearne

Jednačine koje se svode na linearne

Zadaci za vežbanje

1. Reši jednačinu (x – 9)(3x + 4) = 0

2. Reši jednačinu (x – 3)(2x – 5) = 0

3. Reši jednačinu x(x – 7) = 0

4. Reši jednačinu (x – 1)(2x – 3)(3x – 5) = 0

5. Reši jednačinu x2 – 2x = 0

6. Reši jednačinu 2x2 = 6x

7. Reši jednačinu x2 + 7x + 6 = 0

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top