Srpski jezikZbirne imenice

Zbirne imenice

Obrada

Ako je pred nama zbir odnosno mnoštvo nečega što želimo opisati, a ne možemo prebrojati, a što pripada istoj vrsti, onda koristimo zbirne imenice.

Npr ako opisujemo šumu govorićemo o drveću, lišću, granju, cveću…sve su to zbirne imenice.

Primeri zbirnih imenica: lišće, drveće, cveće, grmlje, žbunje, trnje, granje, perje, pruće, kamenje, prstenje, jagnjad, perad, telad, prasad, pilad, užad, ćebad, unučad, deca, braća, gospoda, stanovništvo…

Zbirne imenice nemaju množinu, već oblikom jednine označavaju zbir predmeta ili bića.

Rod ovih imenica je ženski ili srednji.

Zadaci za vežbanje

1. Od datih zajednički imenica, napiši zbirne imenice:

a) cvet – ______________

b) drvo – ______________

c) list – ______________

d) grana – ______________

e) kamen – ______________

2. Zaokruži zbirne imenice u datim rečenicama:

a) Anino dvorište je prekriveno raznobojnim cvećem.

b) Markova koliba je napravljena od pruća i drveća.
3. Zaokruži imenice koje ne spadaju u zbirne:

štenad, pilići, omladina, dugmad, busenje, cveće, granje

4. Odredi jedninu i množinu imenice cveće.

5. Odredi jedninu i množinu imenice granje.

6. Odredi jedninu i množinu imenice kestenje.

7. Odredi zbirnu imenicu u rečenici:

Braća su krenula na put da traže sreću.

8. Odredi zbirnu imenicu u rečenici:

U našoj štali žive dve krave, tri ovce i pilići.

9. Koja zbirna imenica je nastala od imenice tele?

10. Koja zbirna imenica je nastala od imenice pile?

back to top