Srpski jezikGradivne imenice

Gradivne imenice

Obrada

Gradivne imenice označavaju neku materiju tj građu i glase isto i kad označavaju jedninu i množinu.

Gradivne imenice jedninom označavaju i najmanju i najveću količinu te materije.

Zadaci za vežbanje

1. Dopuni rečenice gradivnim imenicama:

Anine cipele su napravljene od ___________.

Filip je na plaži pravio zamak od ___________.

2. Zaokruži gradivne imenice: kolač, mleko, zlato, hartija, čaša, staklo, drvo, jezik, so, kamenje, zvezda, pamuk, ograda, stolica, bakar
back to top