Maturski ispitiZadaci sa završnog maturskog ispita – Kombinovani test

Zadaci sa završnog maturskog ispita – Kombinovani test

Završni maturski ispit se održava svake godine za učenike osmog razreda, a rezultat ispita služi i kao prijemni za upis u srednju školu.

Ovde smo prikupili zadatke sa kombinovanog testa iz prethodnih godina. Kombinovani test se održavao do 2023. godine, nakon čega je zamenjen testom iz predmeta po izboru učenika. Test ima 20 zadataka, i maksimalni mogući broj bodova koje učenik može osvojiti na ovom testu je 14.

2022. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2022. godine

Probni maturski test - 2022. godina

Zadaci sa probnog maturskog kombinovanog testa održanog 2022. godine

2021. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2021. godine

Probni maturski test - 2021. godina

Zadaci sa probnog maturskog kombinovanog testa održanog 2021. godine

2020. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2020. godine

2019. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2019. godine

Probni maturski test - 2019. godina

Zadaci sa probnog maturskog kombinovanog testa održanog 2019. godine

2018. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2018. godine

Probni maturski test - 2018. godina

Zadaci sa probnog maturskog kombinovanog testa održanog 2018. godine

2017. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2017. godine

Probni maturski test - 2017. godina

Zadaci sa probnog maturskog kombinovanog testa održanog 2017. godine

2016. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2016. godine

Probni maturski test - 2016. godina

Zadaci sa probnog maturskog kombinovanog testa održanog 2016. godine

2015. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2015. godine

2014. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog kombinovanog testa održanog 2014. godine

back to top