MatematikaZdruživanje činilaca

Združivanje činilaca

Zadaci iz 2. razreda - da se podsetimo

1. Izračunaj združivanjem činilaca na lakši način izraz

 3 · 4 · 2 =

 5 · 6 · 2 =

 2 · 7 · 4 =

 4 · 5 · 3 =

 3 · 5 · 2 =

2. Izračunaj združivanjem činilaca na 2 načina i objasni koji je lakši način i zbog čega:

 2 · 5 · 6 =

 2 · 5 · 6 =

3. Izračunaj združivanjem činilaca na 2 načina i objasni koji je lakši način i zbog čega:

 3 · 7 · 2 =

 3 · 7 · 2 =

4. Na 3 stola su po 4 tacne, a na svakoj tacni je po 5 kolača. Koliko ima ukupno kolača?

5. Na 2 fudbalska terena igraju po 2 tima sa po 11 fudbalera. Koliko ukupno fudbalera igra fudbal?

6. Dvojica drugara imaju po 7 klikera, a treći drugar ima 3 puta više od njih dvojice zajedno. Koliko klikera ima treći drugar?

Zadaci za vežbanje

7. Izračunaj putem združivanja:
17 ∙ 2 ∙ 5 =

16 ∙ 10 ∙ 10 =

38 ∙ 2 ∙ 4 =

8. U 7 kutija se nalazi 6 tanjira. Koliko ima tanjira u 10 takvih kutija?

9. Popuni tabelu:

abc(a ∙ b) ∙ ca ∙ (b ∙ c)b ∙ (a ∙ c)
10182   
1601004   
75025   
back to top