MatematikaZdruživanje činilaca – zadaci za 2. razred

Združivanje činilaca – zadaci za 2. razred

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj združivanjem činilaca na lakši način izraz

 3 · 4 · 2 =

 5 · 6 · 2 =

 2 · 7 · 4 =

 4 · 5 · 3 =

 3 · 5 · 2 =

2. Izračunaj združivanjem činilaca na 2 načina i objasni koji je lakši način i zbog čega:

 2 · 5 · 6 =

 2 · 5 · 6 =

3. Izračunaj združivanjem činilaca na 2 načina i objasni koji je lakši način i zbog čega:

 3 · 7 · 2 =

 3 · 7 · 2 =

4. Na 3 stola su po 4 tacne, a na svakoj tacni je po 5 kolača. Koliko ima ukupno kolača?

5. Na 2 fudbalska terena igraju po 2 tima sa po 11 fudbalera. Koliko ukupno fudbalera igra fudbal?

6. Dvojica drugara imaju po 7 klikera, a treći drugar ima 3 puta više od njih dvojice zajedno. Koliko klikera ima treći drugar?
back to top