MatematikaZavisnost zbira od promene sabiraka

Zavisnost zbira od promene sabiraka

Zadaci za vežbanje - Zavisnost zbira od promene sabiraka

1. Izračunaj zbir brojeva 40 i 50 pa

c) odredi za koliko se promeni zbir ako se drugi sabirak poveća za 10

b) odredi za koliko se promeni zbir ako se prvi sabirak smanji za 5

c) odredi za koliko se promeni zbir ako se oba sabirka povećaju za 10

2. Ako je a + b = 20, koliko je:

a) (a + 20) + b 

b) a + (b + 5)

c) a + (b + 5)

d) (a + 50) + (b + 50)

back to top