MatematikaZavisnost proizvoda od činilaca

Zavisnost proizvoda od činilaca

Zadaci za vežbanje

1. Ako je a · b = 120, koliko je:

(a ∙ 2) · b =

(a ∙ b) · 3 =

a ∙ (4 · b) =

a ∙ (b : 4) =

(a : 3) · b  =

2. Proizvod dva broja je 128. Bez računanja odredi šta će se desiti sa proizvodom ta dva broja, ako jedan od činilaca povećamo 2 puta?

3. Proizvod dva broja je 216. Bez računanja odredi šta će se desiti sa proizvodom ta dva broja, ako jedan od činilaca umanjimo 3 puta?

back to top