MatematikaZapremina poliedra

Zapremina poliedra

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj zapreminu kocke ivice 6 cm.
2. Izračunaj zapreminu kvadra ivica 2 cm, 3 cm i 4 cm.
3. Uporedi zapremine kocke ivice 4 cm i kvadra dimenzija 2 cm, 4 cm i 6 cm.
4. Izračunati zapreminu pravilne trostrane prizme čija je osnovna ivica 5 cm, dok je visina prizme 9 cm.

5. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane prizme čija je osnovna ivica 3 cm, dok je visina prizme 10 cm.

6. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je osnovna ivica 5 cm, dok je visina prizme 3 cm.

7. Ako je zapremina pravilne četvorostrane prizme 200 cm3, a visina prizme 10 cm, kolika je površina te prizme.

8. Ako je zapremina pravilne trostrane prizme 12√3 cm3, a visina prizme 4 cm, kolika je površina te prizme.

9. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane prizme dijagonale 3 cm kod koje je dijagonala bočne strane 4 cm.
back to top