MatematikaZapremina kvadra

Zapremina kvadra

Obrada - Zapremina kvadra

Zapremina je mera prostora koji zauzima neko trodimenzionalno telo.

Ako su ivice kocke a, b i c zapremina kvadra je V=aᐧbᐧc

Zadaci za vežbanje

1. Dimenzije kvadra su: dužina 15dm, širina 50cm, visina 90cm. Izračunaj zapreminu kvadra.

2. Dva kvadra imaju jednake zapremine. Jedan kvadar je dužine 14cm, širine 8cm, visine 7cm. Odredi visinu drugog kvadra ako je njegova dužina 28cm, širina 7cm.

3. Zapremina kvadra je 4620 cm<sup>3</sup>. Odredi njegovu visinu ako mu je dužina 15cm, a širina 14cm.

4. Ivice kvadra su 6cm, 8cm i 10cm. Za koliko se poveća površina, a za koliko zapremina kvadra ako se svaka ivica kvadra poveća za 1cm?

5. Bazen oblika kvadra dužine 50 metara, širine 20 metara i dubine 3 metra napunjen je do polovine vodom. Koliko litara vode je trenutno u bazenu?

6. Koliko komada dasaka dužine 4m, širine 4dm i debljine 5cm se može napraviti na kamion nosivosti 3 tone, ako kubik daske ima masu 1000 kilograma.
7. Šta će biti sa zapreminom kvadra ako se dužina kvadra poveća 4 puta, širina smanji 6 puta a visina poveća 3 puta?

8. Kvadar je sastavljen od 6 jednakih kocki čija je ivica 5cm. Kolika je zapremina tog kvadra?

9. Da li čovek može podići 1m3 tereta, ako je 5cm3 težine 10 grama

10. Skladište dužine 18m, širine 10m i visine 6m proširen je za dužinu od 5m. Za koliko će biti proširena zapremina skladišta?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top