MatematikaZamena mesta činilaca

Zamena mesta činilaca

Obrada

Ukoliko se zamena mesta činiocima proizvod se ne menja.

Npr:

3 · 5 = 15

5 · 3 = 15

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj koristeći zamenu mesta sabircima:

3 · 4 · 2 =

2. U učionici je 5 redova sa po 4 klupe sa po 2 stolice. Koliko je stolica u učionici?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top