MatematikaZadaci sa završnog maturskog ispita iz matematike

Zadaci sa završnog maturskog ispita iz matematike

Završni maturski ispit se održava svake godine za učenike osmog razreda, a rezultat ispita služi i kao prijemni za upis u srednju školu.

Ovde smo prikupili testove iz matematike iz prethodnih godina. Test iz matematike ima 20 zadataka, i maksimalni mogući broj bodova koje učenik može osvojiti na ovom testu je 13.

2023. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2023. godine

Probni završni test - 2023. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2023. godine

2022. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2022. godine

Probni završni test - 2022. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2022. godine

2021. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2021. godine

Probni završni test - 2021. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2021. godine

2020. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2020. godine

2019. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2019. godine

Probni završni test - 2019. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2019. godine

2018. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2018. godine

Probni završni test - 2018. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2018. godine

2017. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2017. godine

Probni završni test - 2017. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2017. godine

2016. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2016. godine

Probni završni test - 2016. godina

Zadaci sa probnog maturskog testa iz matematike održanog 2016. godine

2015. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2015. godine

2014. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2014. godine

2013. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2013. godine

2012. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2012. godine

2011. godina - završni test

Zadaci sa završnog maturskog testa iz matematike održanog 2011. godine

back to top