MatematikaUređenost skupa prirodnih brojeva

Uređenost skupa prirodnih brojeva

Zadaci za vežbanje

1. Koji je najmanji prirodan broj?

2. Da li 0 pripada skupu prirodnih brojeva?

3. Prethodnik broja 12 je broj ____________________

    Sledbenik broja 12 je broj ____________________

4. Prethodnik broja 50 je broj ____________________

    Sledbenik broja 50 je broj ____________________

5. Prethodnik broja 100 je broj ____________________

    Sledbenik broja 100 je broj ____________________

6. Poređaj sledeće brojeve od najmanjeg do najvvećeg:

4, 4000, 400000, 400, 4000000, 40

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top