MatematikaUpoređivanje racionalnih brojeva

Upoređivanje racionalnih brojeva

Obrada - Upoređivanje racionalnih brojeva

Poredak racionalnih brojeva je saglasan sa poretkom tačaka koje su pridružene tim brojevima na brojevnoj pravoj. Brojevi na brojevnoj pravoj rastu sa leva na desno, tako da je broj koji je sa desne strane na brojevnoj pravoj veći od onog koji je na levoj strani.

Zadaci za vežbanje

1. Uporedi date racionalne brojeve:

back to top