MatematikaUpoređivanje površina

Upoređivanje površina

Zadaci za vežbanje

1. Uporedi površine

a) 15 a ____ 2 ha

b) 6 ha _______ 600m2

c) 5m2________40.000 cm2

d) 10m2________1.000.000 cm2

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top