MatematikaUpoređivanje površina

Upoređivanje površina

Zadaci za vežbanje

1. Uporedi površine

a) 15 a ____ 2 ha

b) 6 ha _______ 600m2

c) 5m2________40.000 cm2

d) 10m2________1.000.000 cm2

2. Uporedi površine

a) 23 a ____ 3 ha

b) 3 ha _______ 300m2

c) 4m2________5.000 cm2

d) 25m2________24.000.000 mm2

3. Uporedi površine

a) 6m2________30.000 cm2

b) 4 ha________390 ar

c) 35m2________3.600 cm2

d) 5m2________4.000.000 mm2

4. Sledeće jedinice mere izrazi u traženim jedinicama:

a) 7a = ______ m2

b) 46 ha = _____ a

c) 300 ha =_____ km2
5. Sledeće jedinice mere izrazi u traženim jedinicama:

a) 64a = ______ m2

b) 123 000 m2 = _____ a

c) 13 ha =_____ m2

6. Sledeće jedinice mere izrazi u traženim jedinicama:

a) 6 ha 3 ar = _________ m2

b) 3 km2 4 ha = __________ a

c) 37 a 57 m2 =_________ cm2

7. Površina poda jedne sobe je 24m2, a površina druge sobe je 900 dm2. Koja soba je veća?

8. Sledeće jedinice mere izrazi u traženim jedinicama:

a) 7 ha 2 ar = _________ m2
b) 3 ha 14 ar = _________ m2
c) 15 m2 4 cm2 = _________ mm2

9. Sledeće jedinice mere izrazi u traženim jedinicama:

a) 4 ha 6 ar = _________ m2

b) 5 km2 12 ha = __________ a 

c) 13 a 6 m2 = _________ cm2

10. Površina terena za fudbal u Kragujevcu je 56 a, a površina terena u Nišu je 5700 m2. Koji teren je veći?

11. Marko želi da kupi plac da sagradi vikendicu. Ponuđena su mu dva placa, jedan veličine 11 ari, a drugi veličine 1 hektara. Koji plac od ta dva je veći?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top