MatematikaUpoređivanje duži

Upoređivanje duži

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj dve duži. Koja od te dve duži je duža?

2. Nacrtaj 5 proizvoljnih duži i poređaj ih po dužini?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top