MatematikaUnija skupova

Unija skupova

Obrada - Unija skupova

Šta je unija skupova?

Unija skupova A i B je skup čiji su elementi svi elementi skupa A i svi elementi skupa B.

A unija B obeležavamo sa:

A ∪ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi uniju ova dva skupa?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi uniju skupova A i B?

3. Dati su skupovi A = {1,3,5,7,9}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi A ∪ B?

4. Dati su skupovi A = {1,2,3,4,5}, B = {3,4,5,6,7}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∪ B?

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top