MatematikaToliko puta veći broj i za toliko veći broj

Toliko puta veći broj i za toliko veći broj

Zadaci za vežbanje

1. Koliko puta je broj 16 veći od broja 4?

2. Za koliko je broj 36 veći od broja 12?

3. Koji broj je 4 puta veći od broja 8?

4. Koji broj je za 8 veći od broja 6?

5. Koliko puta je broj 20 veći od broja 5?

6. Koliko puta je broj 36 veći od broja 6?

7. Koji broj je za 6 veći od broja 5, a koji broj je 6 puta veći od broja 5?

8. Koji broj je za 12 veći od broja 14?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top