MatematikaToliko puta manji broj i za toliko manji broj

Toliko puta manji broj i za toliko manji broj

Zadaci za vežbanje

1. Koliko puta je broj 4 manji od broja 16?

2. Za koliko je broj 18 manji od broja 36?

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top