MatematikaTela oblika lopte i valjka

Tela oblika lopte i valjka

Zadaci za vežbanje

1. Nabroj neke predmete oblika lopte koje možeš videti u okruženju?

2. Nabroj neke predmete oblika valjka koje možeš videti u okruženju?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top