MatematikaTela oblika kocke i kvadra

Tela oblika kocke i kvadra

Zadaci za vežbanje

1. Nabroj neke predmete oblika kocke koje možeš videti u okruženju?

2. Nabroj neke predmete oblika kvadra koje možeš videti u okruženju?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top