MatematikaStepen proizvoda

Stepen proizvoda

Obrada

Ako su a i b realni brojevi i ako je n prirodni broj onda je: (a·b)n = an·bn

Npr: 

(a·b)3= a3b3

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

(6·5)3 =
(7·8)2 =

(3·4)5 =

back to top