MatematikaStepen količnika

Stepen količnika

Obrada

Ako su a i b realni brojevi i ako je n prirodni broj onda je:

(a:b)n = an:bn

Npr: 

(a:b)3= a3:b3

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

(6:5)3 =

(8:3)2 =

(9:4)5 =

back to top