MatematikaStepen čiji je izložilac prirodan broj

Stepen čiji je izložilac prirodan broj

Obrada

Stepenovanje broja a prirodnim brojem n je proizvod n činilaca čija je vrednost jednaka a.

Stepen čiji je izložilac prirodan broj

Npr: 

a3 = a · a · a

a6 = a · a · a · a · a · a
a1 = a

Poseban definisani slučaj: a0 = 1

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

32 =

53 =

80 =
(-2)6 =

09 =

back to top