Skupovi

Zadaci za vežbanje - Skupovi

1. Dati su skupovi A = {1, 4, 7, 8} i B = {2, 4, 5, 6, 7}. Odrediti elemente skupova A ∪ B i A \ B

2. Dati su skupovi A = {1, 3, 4, 5, 9} i B = {1, 2, 3, 4, 5}. Odrediti elemente skupova A ∪ B, A ∩ B i A \ B.

3. Dati su skupovi A = {1, 3, 4, x, z}, B = {3, 7, 9, y} i C = {1, 2, 4, 9, x, a}. Odrediti elemente skupova (A ∪ B) \ C, (A ∩ C) ∪ B i (A \ B) \ (A \ C).

4. Dati su skupovi A = {2,5,8,10}, B = {4,8,9,10}. Upiši znak ∈ ili ∉ tako da tvrđenje bude tačno:

a) 2 _______ A

b) 4 _______ A

c) 8 _______ B

d) 5 _______ B

e) 9 _______ A

5. Dati su skupovi A = { 2,3,4,5,7}, B = {4,5,6,7,8}. Prikaži skupove A i B Venovim dijagramom i odredi  A ∩ B, A \ B, A ∪ B, B \ A

6. Dati su skupovi A = { x | x ∈ N, 2 ≤ x ≤ 8}, B = {x | x ∈ N0,  x < 5} i C = {x | x ∈ N, x je paran broj prve desetice }. Nacrtaj Venov dijagram skupova A, B i C i odredi elemente skupa (A ∩ B) \ C.

7. Dati su skupovi A = { x | x ∈ N, 5 ≤ x ≤ 12}, B = {x | x ∈ N, 3 < x ≤ 9} i C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Nacrtaj Venov dijagram i odredi elemente skupova A ∩ B, A \ B, A ∪ B, (A ∪ B) \ C, (A ∩ B) \ (A ∩ C) 

Dodatni zadaci iz oblasti Skupova

back to top