MatematikaSimetrala ugla

Simetrala ugla

Obrada - Simetrala ugla

Prava p koja sadrži tačku O i koja deli ugao ∢aOb na dva jednaka dela je simetrala ugla ∢aOb. 

Svaka tačka sa simetrale ugla jednako je udaljena od pravih određenih krakovima ugla.

Zadaci za vežbanje

1. Konstruiši simetralu proizvoljnog ugla ∢aOb

2. Nacrtati jednakostranični trougao i odrediti simetrale njegovih uglova.
3. Nacrtati pravougli trougao i odrediti simetrale njegovih uglova.

4. Nacrtati opruženi ugao i konstruisati njegovu simetralu

5. Nacrtati proizvoljan ugao ∢pOq i podeliti ga na 4 jednaka ugla.

back to top