MatematikaSabiranje zbira i razlike sa brojem

Sabiranje zbira i razlike sa brojem

Zadaci za vežbanje

1. Saberi:

(25 + 15) + 17 =

24 + (13 + 31) =

17 + (15 + 29) =

(17 + 13) + 24 =

(35 + 12) + 22 =

2. Izračunaj:

(27 – 15) + 13 =

(34 – 22) + 18 =

13 + (28 – 16) =

(51 – 14) + 11 =

17 + (27 – 15) =

Dodatni zadaci za vežbanje - 2. razred

back to top