MatematikaSabiranje prirodnih brojeva

Sabiranje prirodnih brojeva

1. Izračunaj

3764 + 5328 = 

4687 + 8397 = 

35426 + 7893 = 

12899 + 16728 = 

83758 + 9269 = 

2. Izračunaj zbir sledbenika broja 34567 i količinika brojeva 747 и 9.

3. Izračunaj zbir prethodnika broja 8723 i zbira brojeva 765 i 9824

4. Najvećem parnom četvorocifrenom broju dodaj sledbenik broja 8763.

5. Zbiru sledbenika i prethodnika broja 9285 dodaj najveći trocifreni broj šeste stotine.

6. Milica je pantalone platila 8425 dinara, a košulju 2322 dinara više. Koliko je novca Milica potrošila?

7. Vuk je prvu igricu platio 3405 dinara a drugu 2387 dinara više, bratu je za rodjendan kupio dodatak za igricu koji kosta onoliko dinara koliki je zbir brojeva 2010 i 1402. Koliko je Vuk novca potrošio?

back to top