MatematikaSabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva

Obrada

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka vrši se tako što se razlomci proširivanjem prvo dovedu do jednakih imenionica, a onda se saberu, odnosno oduzmu brojioci.

sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva

Zadaci za vežbanje

1. Saberi racionalne brojeve:

sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva

2. Saberi decimalne brojeve:

a) 0.325 + 2.838 =

b) 1.218 + 4.789 =

c) 34.58 + 26.79 =

d) 2.5 + 3.92 – 4.11 =

e) 7.892 + 2.179 – 0.25 + 1.42 =

3. Izračunati:

sabiranje razlomaka i decimalnih brojeva

4. Oduzmi racionalne brojeve:

oduzimanje racionalnih brojeva

5. Izračunaj:

oduzimanje decimalnih brojeva
back to top