MatematikaSabiranje do 5

Sabiranje do 5

1. Izračunaj:

2 + 1 = __________

4 + 1 = __________

2 + 2 = __________

1 + 3 = __________

1 + 1 = __________

1 + 2 + 1 = __________

2 + 2 + 1 = __________

1 + 1 + 3 = __________

2. Upiši broj koji nedostaje:

2 + ___ = 3

1 + ___ = 5

2 + ___ = 4

1 + ___ = 2

3 + ___ = 3

3 + ___ = 5

4 + ___ = 5

3. Upiši znak >, < ili = 

2 + 1 ____ 5

2 + 2 ____ 3

3 + 1 ____ 2

3 + 2 ____ 5

4 + 0 ____ 3

4. Vuk je imao 2 klikera. Njegov najbolji drug, Marko, mu je dao još 2 klikera. Koliko sada klikera ima Vuk?

5. Milica je pojela 2 kolača sa višnjama posle ručka. Kasnije tog dana je otišla kod bake, kod koje je pojela još 1 kolač. Koliko je kolača tog dana Milica pojela?

6. Marko je imao 1 sličicu. Koliko je imao sličica kada mu je Laza dao 4 sličice?

7.U prodavnici je bila jedna bicikla . Koliko je bilo bicikli kada je dovezeno 2 bicikle?

8. Mila je imala 3 haljine . Koliko haljina je imala Mila kada je kupila 2 haljine?

9. Milan je imao 3 sveske . Koliko je imao svezaka kada je kupio 1 svesku?

10. Miša ima 1 čokoladu . Koliko je Miša imao čokolada kada je dobio 4 čokolade.

11. Majstor je prvog dana napravio 2 vaze . Drugog dana je napravio 2  vaze više. Koliko je vaza majstor napravio 2 dana.

12. Na testu 2 đaka je dobilo 3. Koliko je đaka dobilo 5 ,ako je peticu dobilo 2 đaka više?

13.Na turniru su bile 2 ekipe. Koliko je ekipa bilo na turniru kada su došle još 2 ekipe?

back to top