MatematikaRedosled računskih operacija

Redosled računskih operacija

Obrada

Redosled računskih operacija u izrazima u kojima su zastupljene zagrade je takav da se prvo računaju izrazi koji su u zagradama.

Primer:

75 – (25 + 10) = 75 – 35 = 40

Redosled računskih operacija u izrazu bez zagrada u kome su zastupljene samo operacije sabiranja i oduzimanja je takav da računamo redom kako je zapisano.

Primer:

75 – 25 + 10 = 50 + 10 = 60

Ukoliko u izrazu postoje operacija množenja ili deljenja, zajedno sa operacijom sabiranja ili oduzimanja, operacije množenja ili deljenja su operacije većeg prioriteta i one se prvo izračunavaju.

Primer:

Tačno -> 3 + 3 : 3 = 3 + 1 = 4

Netačno -> 3 + 3 : 3 = 6 : 3 = 2

 

Ukoliko u izrazu postoje operacije množenja i deljenja one se izvršavaju redosledom kako su zapisane.

 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj vrednost izraza:

13 – 4 ᐧ 2 + 19 = ___________________

31 + 9﹕3 – 27 = ___________________

17 + 7 ᐧ 3 – 14 ᐧ 2 = ___________________

28 – 3 ᐧ 2 + 6 = ___________________

64 – (9 ᐧ 5 + 6﹕2) = ___________________

40 – ( 22 : 2 + 9 ) = ____________________

325 : 25 – 125 : 5 = ____________________

2. Izračunaj vrednost izraza:

147 + 344 : 8 – ( 3 + 27 : 3 + 8 ∙ 7 – 17 ) = ____________________

212 ∙ 2 – 252 : 7 + ( 32 – 18 : 2 + 9 ∙ (12 – 4) ) = ____________________

354 – 24 : 6 + 18 ∙ 8  = ____________________

3. Izračunaj:

12679 – 2·700 + 13245 =

34759 – 39ᐧ99 – 14·87 =

9738 + ( 6758 – 99:9 ) – 745 =

4. Izračunaj:

20:5+19-6=

10+13-5ᐧ2=

(14+3)ᐧ10-4=

(8+5)+24:8=

10:5+14-3=

5. Izračunaj:

2ᐧ5+4-6:3=

2+2ᐧ2-2=

7+12:4-2ᐧ4=

3ᐧ6-4:4+1=

8-6:3+4ᐧ2=

Zadaci iz drugih oblasti - 4. razred

back to top