MatematikaRedosled računskih operacija

Redosled računskih operacija

Obrada

Redosled računskih operacija u izrazima u kojima su zastupljene zagrade je takav da se prvo računaju izrazi koji su u zagradama.

Primer:

75 – (25 + 10) = 75 – 35 = 40

Redosled računskih operacija u izrazu bez zagrada u kome su zastupljene samo operacije sabiranja i oduzimanja je takav da računamo redom kako je zapisano.

Primer:

75 – 25 + 10 = 50 + 10 = 60

Ukoliko u izrazu postoje operacija množenja ili deljenja, zajedno sa operacijom sabiranja ili oduzimanja, operacije množenja ili deljenja su operacije većeg prioriteta i one se prvo izračunavaju.

Primer:

Tačno -> 3 + 3 : 3 = 3 + 1 = 4

Netačno -> 3 + 3 : 3 = 6 : 3 = 2

 

Ukoliko u izrazu postoje operacije množenja i deljenja one se izvršavaju redosledom kako su zapisane, sa leva na desno.

Primer:

Tacno: 8 : 4 · 2 = 2 · 2 = 4
Netacno: 8 : 4 · 2 = 8 : 8 = 1
 
Kada imamo u izrazu sve operacije i zagrade, onda je redosled izračunavanja sledeći:
Prvo se rešava izraz u zagradi.
Zatim se rešavaju operacije množenja i deljenje sa leva na desno.
Zatim se rešavaju operacije sabiranja i oduzimanja sa leva na desno.
 

Primer:

Tacno: 12 : 6 · (8 – 6) = 12 : 6 · 2 = 2 · 2 = 4
Netacno: 12 : 6 · (8 – 6) = 12 : 6 · 2 = 12 : 12 = 1

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj vrednost izraza:

13 – 4 ᐧ 2 + 19 = ___________________

31 + 9﹕3 – 27 = ___________________

17 + 7 ᐧ 3 – 14 ᐧ 2 = ___________________

28 – 3 ᐧ 2 + 6 = ___________________

64 – (9 ᐧ 5 + 6﹕2) = ___________________

40 – ( 22 : 2 + 9 ) = ____________________

325 : 25 – 125 : 5 = ____________________

2. Izračunaj vrednost izraza:

147 + 344 : 8 – ( 3 + 27 : 3 + 8 ∙ 7 – 17 ) = ____________________

212 ∙ 2 – 252 : 7 + ( 32 – 18 : 2 + 9 ∙ (12 – 4) ) = ____________________

354 – 24 : 6 + 18 ∙ 8  = ____________________

3. Izračunaj:

12679 – 2·700 + 13245 =

34759 – 39ᐧ99 – 14·87 =

9738 + ( 6758 – 99:9 ) – 745 =

4. Izračunaj:

20:5+19-6=

10+13-5ᐧ2=

(14+3)ᐧ10-4=

(8+5)+24:8=

10:5+14-3=

5. Izračunaj:

2ᐧ5+4-6:3=

2+2ᐧ2-2=

7+12:4-2ᐧ4=

3ᐧ6-4:4+1=

8-6:3+4ᐧ2=

6. Izračunaj:

3 + 6 · 2 =

24 : 6 – 2 · 5 =

8 + 5 · 2 : 10 =
7 – 2 3 + 5 =
10 : 2 + 3 · 5 =

7. Izračunaj:

9 – 6 + 2 · 4 =

4 · 3 – 8 : 2 =

12 : 4 + 2 · 5  =

15 – 3 · 2 + 8 =

20 : 5 + 3 – 4 · 2 =

8. Izračunaj:

3 + 4 · 2 =

8 : 2 + 3 · 4 =

5 · 4 – 6 : 2 =

12 : 2 · 3 + 4 =

7 + 2 · 5 : 3 =

9. Izračunaj:

6 – 2 · 3 + 8 : 4 =

15 : 3 + 2 · 4 – 1 =

9 + 3 · 6 : 2 – 5 =

5 · 2 + 8 : 4 – 1 =

10 – 4 : 2 + 6 · 2 =

10. Izračunaj:

4 + 6 · 2 =

8 – 2 · 3 + 4 =

10 : 2 + 3 · 4  =

2 + 3 · 5 – 4 : 2 =

12 – 8 : 2 + 3 · 5 =

Zadaci iz drugih oblasti - 4. razred

back to top