Razmera

Obrada - Razmera

Razmera je odnos veličina dva broja, odnosno koliko puta se određeni broj sastoji u jednom ili više pojavljivanja drugog broja.

Razmera se prikazuje kao a:b i čita se “a prema b”. Jednakost dve razmere zove se proporcija, a:b=c:d

Zadaci za vežbanje

1. Razmera na crtežu je 1:200. Kolika je dužina u prirodi, ako je na crtežu ona 3 cm.
2. Razmera sirupa i vode u soku je 1:8. Koliko treba vode da se sipa, ako imamo 2,5 l sirupa.
3. Za jednu porciju je potrebno 100 g šlaga i 20 g voća. Koliko je potrebno šlaga za 40g voća?
4. Za kolač je potrebno 120 g šećera i 20 g voća. Koliko je potrebno šećera za 35 g voća?
5. Marko i Petar treba da podele 90000 dinara u odnosu 8:7. Koliko će novca dobiti Marko, a koliko Petar?
6. Tri druga treba da podele 36000 dinara u odnosu 2:3:4. Koliko će svako od njih dobiti?
7. Stranice trougla čiji je obim 180 cm se odnose 3:4:5. Koje su dužine stranice trougla?
8. Marija pravi smuti od voća tako što kombinuje pomorandžu i bananu u odnosu 2:3. Koliko treba banane, a koliko pomorandže za 1 litar smutija?
10. Tri drugara su skupila novac za kesu čokoladica. Koliko će svako od njih dobiti čokoladica ako je Lazar dao 60 dinara, Nemanja 90 dinara, a Goran 120 dinara, dok je u kesi bilo 36 čokoladica?

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top