Razmera

Obrada - Razmera

Razmera je odnos veličina dva broja, odnosno koliko puta se određeni broj sastoji u jednom ili više pojavljivanja drugog broja.

Razmera se prikazuje kao a:b i čita se “a prema b”. Jednakost dve razmere zove se proporcija, a:b=c:d

Zadaci za vežbanje

1. Razmera na crtežu je 1:200. Kolika je dužina u prirodi, ako je na crtežu ona 3 cm.
2. Razmera sirupa i vode u soku je 1:8. Koliko treba vode da se sipa, ako imamo 2,5 l sirupa.
3. Za jednu porciju je potrebno 100 g šlaga i 20 g voća. Koliko je potrebno šlaga za 40g voća?
4. Za kolač je potrebno 120 g šećera i 20 g voća. Koliko je potrebno šećera za 35 g voća?
back to top