MatematikaRazlika skupova

Razlika skupova

Obrada - Razlika skupova

Šta je razlika skupova?

Razlika skupova A i B je skup čiji su elementi svi elementi skupa A koji nisu elementi skupa B.

A razlika B obeležavamo sa:

A ∖ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4,5}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi razliku ova dva skupa?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {2,4,5,6,7}. Odredi razliku skupova A i B?

3. Dati su skupovi A = {2,4,6,8}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi A ∖ B?

4. Dati su skupovi A = {1,3,5,7,9}, B = {1,2,3,4,5}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∖ B?

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top