MatematikaRazlika skupova

Razlika skupova

Obrada - Razlika skupova

Šta je razlika skupova?

Razlika skupova A i B je skup čiji su elementi svi elementi skupa A koji nisu elementi skupa B.

A razlika B obeležavamo sa:

A ∖ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4,5}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi razliku ova dva skupa?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {2,4,5,6,7}. Odredi razliku skupova A i B?

3. Dati su skupovi A = {2,4,6,8}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi A ∖ B?

4. Dati su skupovi A = {1,3,5,7,9}, B = {1,2,3,4,5}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∖ B?

5. Dati su skupovi A = {2,3,4,5,6}, B = {1,2,3}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∖ B i B ∖ A?

6. Dati su skupovi A = {2,4,6,8,10}, B = {1,2,3,4,5}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∖ B i B ∖ A?

7. Dati su skupovi A = {3,6,9,12,15}, B = {2,4,6,8,10,12,14,16,18}. Odredi A ∖ B i B ∖ A?

8. Ako skup A čine svi brojevi manji od 30 i deljivi sa 4, a skup B svi brojevi manji od 40 i deljivi sa 3, odredi A ∖ B?

9. Ako skup A čine svi brojevi manji od 20 i deljivi sa 2, a skup B svi brojevi manji od 20 i deljivi sa 3, odredi A ∖ B?

10. Odredi zbir svih članova skupa A ∖ B, ako skup A = {4,5,6,7,8}, a skup B = {2,3,4,5,6}?

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top