MatematikaRastojanje tačke od ravni

Rastojanje tačke od ravni

Obrada

Udaljenost tačke od ravni je udaljenost te tačke od njene normalne projekcije na tu ravan.
back to top