MatematikaRastojanje tačke od ravni

Rastojanje tačke od ravni

Obrada

Udaljenost tačke od ravni je udaljenost te tačke od njene normalne projekcije na tu ravan.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top