Procenti

Obrada - Procenti

Zadaci za vežbanje - Procenti

1. Izrazite sledeće razlomke kao procenat:

procenti zadaci

2. Izrazite kao procenat sledeće decimalne brojeve:

a) 0.25

b) 2.7

c) 0.15

d) 0.236

e) 1.71

3. Izrazi jednu četvrtinu kao procenat.

4. Koji procenat kruga na slici je obojen žutom bojom?

procenti

5. Koji procenat kruga na slici je obojen žutom bojom?

6. Mama je napravila 10 sendviča za Anu, Vuka i Filipa. Ana je pojela 2 sendviča, a Filip je pojeo 30% sendviča koje je mama napravila. Vuk je pojeo dve petine sendviča. Ko je od dece pojeo najviše, a ko najmanje sendviča?

7. Koliko je 40% od 150?

8. Ako 20% od nekog broja iznosi 8, koliki je taj broj?

9. Ako 25% od nekog broja iznosi 24, koliki je taj broj?

10. Marko je nabrao 4 kilograma jabuka. Četvrtinu jabuka je pojeo u ponedeljak, dok je u utorak pojeo 20% onoga što mu je ostalo. Koliko jabuka je imao u sredu?

back to top