MatematikaPrimena pitagorine teoreme u konstrukcijama

Primena pitagorine teoreme u konstrukcijama

Obrada

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Na koji se način Pitagorina teorema može primeniti u konstrukcijama?

Zadaci za vežbanje

1. Konstruisati duž dužine √2

2. Konstruisati duž dužine √10

3. Konstruisati duž dužine √13

4. Konstruisati duž dužine √29

5. Konstruisati duž dužine √3

6. Konstruisati duž dužine √8

7. Konstruisati duž dužine √24

8. Konstruisati duž dužine √5

back to top