MatematikaPrimena pitagorine teoreme na pravougaonik

Primena pitagorine teoreme na pravougaonik

Obrada

Pitagorina teorema: Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunati obim pravougaonika ako je dijagonala 10cm, a jedna stranica 8cm.

2. Obim pravougaonika je 56 cm, a jedna njegova stranica je 12 cm. Izračunaj površinu tog pravougaonika.

3. Ako su stranice praougaonika 6 cm i 8 cm, kolika je dijagonala pravougaonika?

4. Ako su dijagonale pravougaonika 16 cm, i ako se seku pod uglom od 60º, odredi obim i površinu pravougaonika.

5. Duža stranica pravougaonika je 140% veća od njegove kraće stranice. Za koliko procenata je dijagonala tog pravougaonika veća od stranice?

6. Kvadrat i pravougaonik imaju jednake površine. Koliki su im obimi ako je dijagonala kvdrata 6√2 cm, a jedna stranica pravougaonika je 12cm.
7. Dijagonala ekrana laptopa je 50 cm. Ekran je pravougaonog oblika dužine 40 cm. Kolika je njegova širina?

Dodatni zadaci iz ove oblasti

back to top