MatematikaPrimena pitagorine teoreme na jednakostranični trougao

Primena pitagorine teoreme na jednakostranični trougao

Obrada - Pitagorina teorema

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje - Pitagorina teorema

1. Ako je obim jednakostraničnog trougla 9 cm, izračunaj njegovu površinu

2. Obim jednakostraničnog trougla je 18 cm. Izračunati poluprečnike opisane i upisane kružnice.

3. Izračunaj visinu, obim, površinu poluprečnik upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla čija je stranica 16cm

4. Izračunaj visinu, obim, površinu poluprečnik upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla čija je stranica 4√3 cm.

back to top