MatematikaPrikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj

Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj

Obrada - Brojevna prava

Racionalne brojeve možemo prikazati na brojevnoj pravoj, baš kao i cele brojeve.

Zadaci za vežbanje

1. Prikaži na brojevnoj pravoj sledeće razlomke:

Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj
back to top