MatematikaPribližna vrednost realnog broja

Približna vrednost realnog broja

Obrada

Kako realni brojevi mogu imati veliki broj ili beskonačan broj decimala, potrebno je odbaciti suvišne decimale u svrhu rešavanja zadataka. Postupak odbacivanja suvišnih decimala je zaokruživanje brojeva.

Broj koji nastaje nakon zaokruživanja naziva se približna vrednost broja.

Pravila zaokruživanja:

  • prva cifra koja se odbacuje je manja od 5, poslednja cifra koja ostaje se ne menja;
  • prva cifra koja se odbacuje je veća od 5, poslednja cifra koja ostaje se uvećava za 1;
  • prva cifra koja se odbacuje je 5, a iza nje su cifre koje nisu sve nule, poslednja cifra koja ostaje se uvećava za 1;
  • prva cifra koja se odbacuje je 5, a iza nje nema cifara ili su sve nule, onda se radi na sledeći način:
    • ako je cifra koja ostaje parna, onda se ona neće menjati;
    • ako je cifra koja ostaje neparna, onda se ona uvećava za 1.

Zadaci za vežbanje

1. Zaokruži broj 6,385545 na:

a) 1 decimalu

b) 2 decimale

c) 3 decimale

d) 4 decimale

e) 5 decimala

2. Zaokruži na dve decimale sledeće brojeve:

a) 3.458

b) 6.0136

c) 9.5456

d) 4.385

e) 2.775

3. Zaokruži na dve decimale sledeće brojeve:

a) 4.1265

b) 7.9859

c) 3.1955

d) 5.235

e) 6.995

4. Zaokruži na jednu decimalu sledeće brojeve:

a) 6.995

b) 3.45

c) 1.255

d) 7.356

e) 2.178

5. Zaokruži na jednu decimalu sledeće brojeve:

a) 1.825

b) 6.555

c) 3.285

d) 4.15

e) 5.25

6. Zaokruži na tri decimale sledeće brojeve:

a) 14.7264

b) 3.7856

c) 5.8453

d) 11.13647

e) 1.64387

7. Zaokruži na tri decimale sledeće brojeve:

a) 14.7264

b) 2.41553

c) 6.2905

d) 4.1115

e) 4.2225

8. Zaokruži na tri decimale i uporedi brojeve 3.3335 i 3.3345. Uporedi ove iste brojeve bez zaokruživanja.

9. Zaokruži na tri decimale i uporedi brojeve 8.1115 i 8.1125. Uporedi ove iste brojeve bez zaokruživanja.

10. Zaokruži na tri decimale:

a) 5.1565

b) 3.8555

c) 6.3125

d) 9.5005

e) 15.4335

back to top