MatematikaPribližna vrednost realnog broja

Približna vrednost realnog broja

Obrada

Kako realni brojevi mogu imati veliki broj ili beskonačan broj decimala, potrebno je odbaciti suvišne decimale u svrhu rešavanja zadataka. Postupak odbacivanja suvišnih decimala je zaokruživanje brojeva.

Broj koji nastaje nakon zaokruživanja naziva se približna vrednost broja.

Pravila zaokruživanja:

  • prva cifra koja se odbacuje je manja od 5, poslednja cifra koja ostaje se ne menja;
  • prva cifra koja se odbacuje je veća od 5, poslednja cifra koja ostaje se uvećava za 1;
  • prva cifra koja se odbacuje je 5, a iza nje su cifre koje nisu sve nule, poslednja cifra koja ostaje se uvećava za 1;
  • prva cifra koja se odbacuje je 5, a iza nje nema cifara ili su sve nule, onda se radi na sledeći način:
    • ako je cifra koja ostaje parna, onda se ona neće menjati;
    • ako je cifra koja ostaje neparna, onda se ona uvećava za 1.

Zadaci za vežbanje

1. Zaokruži broj 6,385545 na:

1 decimalu

2 decimale

3 decimale

4 decimale

5 decimala

back to top