MatematikaPresek skupova

Presek skupova

Obrada - Presek skupova

Šta je presek skupova?

Presek skupova A i B je skup čiji su elementi svi elementi skupa A koji su ujedno i elementi skupa B.

A presek B obeležavamo sa:

A ∩ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi presek ova dva skupa?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi presek skupova A i B?

3. Dati su skupovi A = {1,3,5,7,9}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi A ∩ B?

4. Dati su skupovi A = {1,2,3,4,5}, B = {3,4,5,6,7}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∩ B?

back to top