MatematikaPresek skupova

Presek skupova

Obrada - Presek skupova

Šta je presek skupova?

Presek skupova A i B je skup čiji su elementi svi elementi skupa A koji su ujedno i elementi skupa B.

A presek B obeležavamo sa:

A ∩ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4}, B = {1,3,4,6,7}. Odredi presek ova dva skupa?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi presek skupova A i B?

3. Dati su skupovi A = {1,3,5,7,9}, B = {1,2,3,4,5}. Odredi A ∩ B?

4. Dati su skupovi A = {1,2,3,4,5}, B = {3,4,5,6,7}. Izračunaj zbir svih elemenata skupa A ∩ B?

5. Dati su skupovi A = {1, 2, 3} i B = {2, 3, 4}. Napiši presek ovih skupova.

6. Dati su skupovi C = {x | x je prirodan broj manji od 10} i D = {x | x je parni prirodan broj manji od 10}. Napiši presek ovih skupova.

7. Dati su skupovi E = {a, b, c, d} i F = {b, c, d, e}. Napiši presek ovih skupova.
8. Dati su skupovi G = {s, t, u, v} i H = {t, u, v, w}. Napiši presek ovih skupova.

9. Dati su skupovi I = {1, 3, 5, 7, 9} i J = {2, 4, 6, 8, 10}. Napiši presek ovih skupova.

10. Dati su skupovi A = {1, 2, 3, 4} i B = {3, 4, 5, 6}. Napiši presek ovih skupova.
11. Dati su skupovi C = {a, b, c, d, e} i D = {c, d, e, f, g}. Napiši presek ovih skupova.
12. Dati su skupovi E = {x | x je parni prirodan broj manji od 10} i F = {x | x je deljiv sa 3}. Napiši presek ovih skupova.
13. Dati su skupovi G = {s, t, u, v, w} i H = {t, u, v, w, x}. Napiši presek ovih skupova.
14. Dati su skupovi I = {2, 4, 6, 8, 10} i J = {4, 6, 8, 10, 12}. Napiši presek ovih skupova.
15. Dati su skupovi C = {a, b, c, d, e, f} i D = {d, e, f, g, h, i}. Napiši presek ovih skupova.
16. Dati su skupovi E = {x | x je neparan prirodan broj manji od 10} i F = {x | x je deljiv sa 4}. Napiši presek ovih skupova.

17. Dati su skupovi G = {s, t, u, v, w, x} i H = {t, u, v, w, x, y}. Napiši presek ovih skupova.

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top