MatematikaPredstavljanje brojeva od 0 do 10 na brojevnoj pravoj

Predstavljanje brojeva od 0 do 10 na brojevnoj pravoj

Zadaci za vežbanje

1. Nacrtaj brojevnu polupravu i obeleži brojeve od 0 do 10.

2. Predstavi broj 8 na brojevnoj polupravoj.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top