MatematikaPrava i poluprava – odnos dve prave

Prava i poluprava – odnos dve prave

Zadaci za vežbanje

1. Kroz datu tačku A nacrtaj pravu.

2. Nacrtaj dve prave koje se seku u tački B.

3. Nacrtaj dve paralelne prave

4. Nacrtaj tri paralelne prave

5. Nacrtaj pravu s, a onda nacrtaj pravu q paralelnu sa pravom s

6. Data je prava p, i tačke M i N. Nacrtaj pravu m koja sadrži tačku M i pravu n koje sadrži tačku N i koje su paralelne sa pravom p. U kakvom su odnosu prave p, m i n?

7. Nacrtaj 4 tačke A, B, C i D. Zatim nacrtaj pravu p koja prolazi kroz tačke A i B, a zatim kroz tačke C i D nacrtaj prave q i m, koje su paralelne sa pravom p.
back to top